Click for Warszawa, Poland Forecast Biuro Rachunkowe " Akcept Plus " - Usługi księgowe w warszawie.
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe

 
 
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Biuro Rachunkowe
Akcept Plus Sp. z o.o.

Rachunkowość, Usługi księgowe

biuro: 00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 50/415 siedziba: 03-982 Warszawa
ul. Bukowskiego 5/34
tel/fax (22) 671 61 44
tel kom. 691 35 84 95
e-mail: aplus@akceptplus.pl
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Mamy najlepsze ceny na usługi księgowe. Sprawdź nasz cennikBiuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Akcept Plus - usługi księgowe

Księgi handlowe:
-formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
-dekretacja,
- wprowadzenie dokumentów do ksiąg i rejestrów VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
- sporządzanie, na podstawie ksiąg i ewidencji, deklaracji podatkowych i ich przesyłanie do urzędów,
- sprawozdanie finansowe roczne,
- w ramach ceny za prowadzenie ksiąg dzielimy się również swoją wiedzą rachunkową i podatkową w zakresie objętym ewidencją księgową oraz osobiście odbieramy dokumenty z siedziby klienta,

Księga przychodów i rozchodów (ewidencja przychodów - ryczałt):
- formalna i rachunkowa kontrola dokumentów księgowych,
- wprowadzenie dokumentów do ksiąg i rejestrów VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
- sporządzanie, na podstawie ksiąg i ewidencji, deklaracji podatkowych i ich przesyłanie do urzędów,
- w ramach ceny za prowadzenie ksiąg dzielimy się również swoją wiedzą podatkową w zakresie objętym ewidencją księgową oraz osobiście odbieramy dokumenty z siedziby klienta.


Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
 

Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Biuro Rachunkowe Akcept Plus Sp. z o.o. - rachunkowość, usługi księgowe
ul. Bukowskiego 5/34, 03-982 Warszawa, tel/fax (22) 6716144, 0691358495, e-mail: aplus@akceptplus.pl
NIP 113-25-13-234, KRS 0000219483
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 000 PLN

Design MaWi A.I. 2005
strona główna Kontakt Cennik