Click for Warszawa, Poland Forecast Biuro Rachunkowe " Akcept Plus " - Usługi księgowe w warszawie.
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe

 
 
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Biuro Rachunkowe
Akcept Plus Sp. z o.o.

Rachunkowość, Usługi księgowe

biuro: 00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 50/415 siedziba: 03-982 Warszawa
ul. Bukowskiego 5/34
tel/fax (22) 671 61 44
tel kom. 691 35 84 95
e-mail: aplus@akceptplus.pl
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Mamy najlepsze ceny na usługi księgowe. Sprawdź nasz cennikBiuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Akcept Plus - Cennik


Ceny obejmują cały proponowany zakres usług, charakterystyczny dla poszczególnych ewidencji.
Informacja o cenach nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - ma jedynie pozwolić na wiarygodne oszacowanie kosztu naszych usług.
Usługi księgowe


Ewidencja przychodów (ryczałt) - od 50 zł

Księga przychodów i rozchodów - od 79 zł

Księgi rachunkowe - od 300 zł

Sprawozdanie finansowe roczne - kwota przeciętnego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia ksiąg handlowych.

Ewidencja magazynowa i fakturowanie - 500 zł do 150 pozycji magazynowych (suma zakupów i sprzedaży). Fakturowanie w cenie usługi księgowej.

Sporządzenie raportu kasowego - 2,5 zł za każdy dokument kasowy.

Kadry i płace
- umowa o pracę 30 zł/osoba
- do 2 zleceniobiorców 25 zł od osoby, każdy kolejny 20 zł

Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe Biuro rachunkowe - usługi księgowe
 

Biuro rachunkowe - usługi księgowe
Biuro rachunkowe - usługi księgowe

Biuro Rachunkowe Akcept Plus Sp. z o.o. - rachunkowość, usługi księgowe
ul. Bukowskiego 5/34, 03-982 Warszawa, tel/fax (22) 6716144, 0691358495, e-mail: aplus@akceptplus.pl
NIP 113-25-13-234, KRS 0000219483
Sąd Rej. dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 000 PLN

Design MaWi A.I. 2005
strona główna Kontakt Cennik